HỘP QUÀ TẾT ĐẠI LỘC

V2

1,211,000 VND

- Thành phần:
1. Vang hồng sim cao cấp chữ S 12% vol
2. Hạnh nhân rang bơ 250g
3. Nho vàng mỹ 250g
4. Hạt điều bình phước loại ĐB 250g
5. Hạt macca úc 500g