HỘP QUÀ TẾT ĐẠI HƯNG

V4

1,330,000 VND

- Kích thước: 35x35x10 ( cm)
- Thành phần:
1. Yvon Mau Cabernet Sauvignon 14% vol
2. Hạt Dẻ cười mỹ 500g
3. Hạt óc chó đỏ 250g
4. Hạt điều bình phước loại ĐB 500g
5. Hạt macca úc 250g