GẠO TẤM HỮU CƠ ORGAGO

TAM

60,000 VND

Chứng nhận hữu cơ bởi chứng chỉ Control Union.
Trộn giữa gạo trắng Phú Quý, gạo trắng Ngọc An, gạo trắng Jasmine và gạo trắng Japonica Nhật Bản
Xuất xứ: Việt Nam